دیار کهن

کهن شهر باستانی نوش آباد با پیشینه9000 سال قدمت و جمعیتی بالغ بر 12000نفر در حاشیه کویر مرکزی دارای آثار باستانی و تاریخی متعدد از دوران نوسنگی تاقرن حاضردر 7کیلومتری شمال کاشان؛از توابع شهرستان آرن و بیدگل در استان اصفهان

آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست